coronavirusWe hoeven het u niet meer te vertellen. Het coronavirus scheert terug hoge toppen. De Vlaamse regering heeft op 27/10 strikte richtlijnen uitgevaardigd die momenteel van kracht zijn voor onbepaalde tijd.

Georganiseerde sporten zijn verboden vanaf de leeftijd van 13 jaar. Dit betekent dat Nordic Walking Herentals de activiteiten op dinsdag moet opschorten tot nader bericht. Uiteraard spijtig maar noodzakelijk om het vervelende virus te bekampen. Natuurlijk kan u zelf, buiten clubverband, in een beperkte groep van maximaal 4 personen, outdoor gaan sporten, uiteraard conform de geldende richtlijnen.

Wij volgen de nieuwsberichten verder op en houden u langs deze weg en via onze nieuwsbrieven op de hoogte.

Hou u kranig en gezond !

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.