Wij streven naar wandelen op een veilige manier. Wij nemen de hygiënische maatregelen inzake corona-bescherming in acht en gebruiken de openbare wegen, landelijke wegen en wandelpaden conform de wegcode.

Daarom gelden in onze vereniging volgende afspraken:

Corona-maatregelen

covid 19

 • Kom niet wandelen als u ziek bent.
 • Was en ontsmet uw handen voor, na en eventueel tijdens het wandelen.
 • Wij dragen een mondmasker als we stilstaan, o.a. bij het samenkomen bij het verzamelpunt, tijdens de warming-up, onderweg bij opstoppingen en tijdens de pauze. Als we effectief wandelen is het mondmasker niet verplicht maar vrije keuze.
 • Vermijd onderling fysiek contact, zowel persoonlijk als elkaars materiaal.
 • Wij wandelen desgevallend in meerdere groepen conform de geldende richtlijnen.
 • In het kader van de contact tracing noteren wij uw naam bij aanvang van de wandelingen.
 • Hou 1,5 m afstand van elkaar, d.w.z.
   • Bij het samenkomen bij het verzamelpunt.
   • Tijdens de warming-up.
   • Tijdens de wandeling, zeker indien naast mekaar gewandeld wordt. Indien achter mekaar gewandeld wordt, is er doorgaans reeds voldoende afstand gezien de stoklengte.
   • Wees bijzonder alert bij opstoppingen, zoals bij het wachten om ‘in blok’ de rijbaan over te steken, bij verkeerslichten, bij het nemen van hindernissen zoals heuvels, bruggen, tunnels, enz.
   • Tijdens de pauze onderweg.

 

Wegcode

Wegen met verkeer

Verkeerbord D9Verkeersbord D10Op de openbare weg, zeker met intensief verkeer, gebruiken wij de trottoirs, de delen van de openbare weg voorbehouden door het verkeersbord D9 of D10, of de begaanbare verhoogde bermen en, zo er geen zijn, de begaanbare gelijkgrondse bermen.

Als dat niet mogelijk is of niet praktisch is, dan gebruiken wij zoveel mogelijk de linkse zijde van de rijbaan, dus tegen de richting van het tegemoetkomende verkeer en wandelen wij achter elkaar in één rij.

Op wegen met eerder landelijk verkeer ( vb. Vuilvoort, Vorselaarsebaan, Lenteheide, Rozenstraat, enz.. ) wandelen wij eveneens aan de linkse zijde, dus tegen de richting van het tegemoetkomend verkeer, in hoogstens 2 rijen en zeker niet over het midden van de rijbaan.

Links wandelen is dus de regel, maar vermits wij als erkende vereniging in groep wandelen mét een begeleider, voorziet de wet ook de mogelijkheid om rechts te wandelen, zelfs in meerdere rijen maar niet over het midden van de rijbaan. Dit kan enkel mits beslissing van de begeleider en als dit verantwoord is, bv. over een korte afstand of bij slechte zichtbaarheid in een bocht of een hindernis aan de linkse zijde, e.d. De begeleider wandelt dan als eerste vooraan en draagt indien nodig de gepaste signalisatie.

Niet-verharde wegen en bospaden.

Op niet-verharde wegen en bospaden volgen wij het wandelpad naar goeddunken. Komen er fietsers of mountain bikers (voor of achter) dan wijken wij uit naar links om de fietsers te laten passeren.

Oversteken.

Voor het oversteken van rijbanen, vooral met intensief verkeer, gebruiken wij in de eerste plaats de oversteekplaatsen. Zijn er geen verplichte oversteekplaatsen dan steken we de rijbaan haaks over met heel de groep samen ‘in blok’ zodat het verkeer zo min mogelijk gehinderd wordt.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.