logo verenigingU kan lid worden door het contactformulier in te vullen. Vermeld dan uw naam - voornaam - woonplaats - geboortedatum - geslacht - tel. nr(s) en email-adres. Of u kunt op dinsdag om 10:00 u naar de vertrekplaats komen voor een proefsessie. Uw lidmaatschap is definitief als alle gegevens beschikbaar zijn en uw aandeel in de premie van de verzekeringspolis werd voldaan. Bankrekeningnummer: BE87 0882 8949 6794

De sportverzekering dekt lichamelijke ongevallen, er is een BA-dekking en een rechtsbijstand. De premie van deze polis wordt betaald door de leden. Na betaling kan u deelnemen aan de activiteiten en bent u verzekerd tot het einde van het lopende verzekeringsjaar. Dit bedrag is een vast bedrag en wordt niet pro rata aangepast. U kan éénmaal een proefsessie lopen, hiervoor is nog geen betaling verschuldigd.

Deze bijdrage in de verzekering is de enige ledenbijdrage, er is verder geen lidgeld verschuldigd.

Vrijetijdspas: Wie beschikt over een vrijetijdspas van de stad Herentals geniet steeds van 50% korting op het bestaande lidgeld van de vereniging. Het aandeel in de premie van de verzekeringspolis dient steeds volledig voldaan te worden.

Informeer ook bij uw ziekenfonds. Onder bepaalde voorwaarden kan u een jaarlijkse tegemoetkoming bekomen voor betaalde lidgelden aan sportvereniging(en).

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u te antwoorden als u een vraag om info hebt gesteld, om u te contacteren, om u te informeren inzake de clubactiviteiten en voor opvraging van uw aandeel in de premie van de verzekeringspolis. Deze gegevens worden ook bezorgd aan de verzekeringmaatschappij i.v.m. de polis, aan de stadsdiensten in het kader van onze erkenning en kunnen ook aan de overheidsdiensten bezorgd worden bij calamiteiten. Uw gegevens worden verder niet aan derden bezorgd, behoudens uw uitdrukkelijk akkoord. In het kader van de GDPR-wetgeving wordt een en ander verder toegelicht in onze privacy-verklaring.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.