Op 1 september 2020 start het nieuwe nordic-seizoen en hernemen we onze wandelingen. corona virusConform de geldende corona-maatregelen, starten we corona-proof door de voorschriften na te leven zoals hier toegelicht.

We besteden in dit artikel tevens aandacht aan veilig wandelen volgens de wegcode.

Het is in ieders belang dat onze activiteiten zo veilig mogelijk kunnen gebeuren en wij rekenen op het gezond verstand van onze leden om de maatregelen stipt na te leven.

De maand september is “De maand van de Sportclub” en op 15 september nemen wij deel aan het ‘Sportel – Evenement’ met initiaties, tenzij de corona er alsnog anders over beslist.

[UPDATE] De stad Herentals heeft de sportelweek geannuleerd. Onze initiatie-les voor nieuwe leden op 15 september blijft wel behouden. Nieuwe wandelaars zijn welkom !

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.