logo van de verenigingStad Herentals werkte einde 2019 aan het opstellen en optimaliseren van verschillende reglementen om de verenigingen in Herentals een goede ondersteuning te kunnen bieden.

Medio december 2019 hebben wij dan ook een aanvraag ingediend tot erkenning van onze vereniging Nordic Walking Herentals.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 januari 2020 onze vereniging erkend.

Hierdoor geniet onze vereniging van een aantal voordelen. Een erkende vereniging kan nl. rekenen op ondersteuning door de Stad Herentals zoals zaalhuur, uitleenmateriaal, enz. Onze vereniging kan ook genieten van een subsidie volgens het aantal actieve leden. Eerstdaags wordt hiervoor dan ook de gepaste aanvraag ingediend.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.